Links

ZaDark – Zalo Dark Mode

ZaDark là tiện ích giúp kích hoạt Dark Mode cho Zalo PC và Web.
Phiên bản 23.6.1 CÓ GÌ MỚI ?
Windows && macOS
Chrome, Safari, Opera, Edge && Firefox
Mã nguồn của ZaDark được cung cấp miễn phí để sử dụng, sửa đổi và phân phối theo các quyền, giới hạn và điều kiện được liệt kê trong Giấy phép Mozilla Public License 2.0
ZaDark from Quaric
DMCA.com Protection Status