Links
🔔

Thông báo

Thông báo đổi tên Nhà phát hành và Địa chỉ Website chính thức của ZaDark
NCDAi Studio – Nhà phát hành ZaDark sẽ đổi tên thành Quaric.
Địa chỉ Website chính thức của ZaDark sẽ đổi thành https://zadark.quaric.com trong vài ngày tới.
Đã khắc phục lỗi hiển thị sai màu sắc trên Zalo PC v22.1.1 (30/11/2022)
🎉
16:18 30/11/2022 : ZaDark cho Zalo PC v22.11.1 đang gặp lỗi hiển thị sai màu sắc do Zalo có sự thay đổi lớn lần 2 về bảng màu (Colors CSS Variables). Bạn hãy tải và cài đặt ZaDark phiên bản mới nhất (v6.0) để khắc phục lỗi:
Đã khắc phục lỗi hiển thị sai màu sắc trên Zalo Web (25/11/2022)
🎉
22/11/2022 : ZaDark cho Zalo Web đang gặp lỗi hiển thị sai màu sắc do Zalo có sự thay đổi lớn lần 2 về bảng màu (Colors CSS Variables). Chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất!
21:47 25/11/2022 : Chúng tôi đã khắc phục được lỗi. Bản cập nhật đang được kiểm duyệt và sẽ tự động cập nhật trong vài ngày tới.
14:59 29/11/2022 : Chúng tôi đã khắc phục được lỗi hiển thị sai màu sắc trên Zalo Web xảy ra ngày 22/11/2022, bạn hãy khởi động lại Trình duyệt Web để cập nhật phiên bản sửa lỗi.
Đã khắc phục lỗi hiển thị sai màu sắc trên Zalo PC v22.9.1
🎉
ZaDark cho Zalo PC đang gặp lỗi hiển thị sai màu sắc do Zalo có sự thay đổi lớn về bảng màu (Colors CSS Variables).
 • Phiên bản ảnh hưởng : Zalo PC từ v22.9.1ZaDark PC thấp hơn v5.x
 • Nền tảng ảnh hưởng : WindowsmacOS
Cách khắc phục lỗi :
Hướng dẫn cài đặt ZaDark :
Cập nhật lần cuối lúc 18:30 12/09/2022
Đã khắc phục lỗi hiển thị sai màu sắc trên Zalo Web (31/08/2022)
🎉
31/08/2022 : ZaDark cho Zalo Web đang gặp lỗi hiển thị sai màu sắc do Zalo có sự thay đổi lớn về bảng màu (Colors CSS Variables).
18:00 02/09/2022 : Chúng tôi đã khắc phục được toàn bộ lỗi hiển thị sai màu sắc. Thời gian nhận bản cập nhật phụ thuộc vào Cửa hàng tiện ích (Extension Store).
 • ZaDark for Windows : Không ảnh hưởng
 • ZaDark for macOS : Không ảnh hưởng
 • ZaDark for Chrome : Hoàn tất
 • ZaDark for Safari : Hoàn tất
 • ZaDark for Opera : Hoàn tất
 • ZaDark for Edge : Hoàn tất
 • ZaDark for Firefox : Hoàn tất
Hướng dẫn cập nhật phiên bản sửa lỗi :
 • Đối với ZaDark for Chrome, Opera, Edge, Firefox : Khởi động lại Trình duyệt
 • Đối với ZaDark for Safari : Truy cập App Store → Cập nhật
Cập nhật lần cuối : 15:00 05/09/2022