Links

Thông báo

NCDAi Studio – Nhà phát hành ZaDark sẽ đổi tên thành Quaric.
Địa chỉ Website chính thức của ZaDark sẽ đổi thành https://zadark.quaric.com trong vài ngày tới.
16:18 30/11/2022 : ZaDark cho Zalo PC v22.11.1 đang gặp lỗi hiển thị sai màu sắc do Zalo có sự thay đổi lớn lần 2 về bảng màu (Colors CSS Variables). Bạn hãy tải và cài đặt ZaDark phiên bản mới nhất (v6.0) để khắc phục lỗi:
22/11/2022 : ZaDark cho Zalo Web đang gặp lỗi hiển thị sai màu sắc do Zalo có sự thay đổi lớn lần 2 về bảng màu (Colors CSS Variables). Chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất!
21:47 25/11/2022 : Chúng tôi đã khắc phục được lỗi. Bản cập nhật đang được kiểm duyệt và sẽ tự động cập nhật trong vài ngày tới.
14:59 29/11/2022 : Chúng tôi đã khắc phục được lỗi hiển thị sai màu sắc trên Zalo Web xảy ra ngày 22/11/2022, bạn hãy khởi động lại Trình duyệt Web để cập nhật phiên bản sửa lỗi.
ZaDark cho Zalo PC đang gặp lỗi hiển thị sai màu sắc do Zalo có sự thay đổi lớn về bảng màu (Colors CSS Variables).
 • Phiên bản ảnh hưởng : Zalo PC từ v22.9.1ZaDark PC thấp hơn v5.x
 • Nền tảng ảnh hưởng : WindowsmacOS
Cách khắc phục lỗi :
Hướng dẫn cài đặt ZaDark :
Cập nhật lần cuối lúc 18:30 12/09/2022
31/08/2022 : ZaDark cho Zalo Web đang gặp lỗi hiển thị sai màu sắc do Zalo có sự thay đổi lớn về bảng màu (Colors CSS Variables).
18:00 02/09/2022 : Chúng tôi đã khắc phục được toàn bộ lỗi hiển thị sai màu sắc. Thời gian nhận bản cập nhật phụ thuộc vào Cửa hàng tiện ích (Extension Store).
 • ZaDark for Windows : Không ảnh hưởng
 • ZaDark for macOS : Không ảnh hưởng
 • ZaDark for Chrome : Hoàn tất
 • ZaDark for Safari : Hoàn tất
 • ZaDark for Opera : Hoàn tất
 • ZaDark for Edge : Hoàn tất
 • ZaDark for Firefox : Hoàn tất
Hướng dẫn cập nhật phiên bản sửa lỗi :
 • Đối với ZaDark for Chrome, Opera, Edge, Firefox : Khởi động lại Trình duyệt
 • Đối với ZaDark for Safari : Truy cập App Store → Cập nhật
Cập nhật lần cuối : 15:00 05/09/2022