Links

Donate

Nếu bạn yêu thích ZaDark và muốn ủng hộ mình tiếp tục phát triển dự án. Bạn có thể Donate cho mình 1 Tách Café qua ZaloPay, MoMo hoặc Vietcombank.
Hoặc bạn có thể ủng hộ mình bằng cách mua Phần mềm Bản quyền bên dưới tại Quaric SHOP nhé!
Cảm ơn bạn vì đã tin tưởng sử dụng ZaDark!
Thông tin Tài khoản ZaloPay, MoMo và Vietcombank.
Phần mềm Bản quyền tại Quaric SHOP.
Để mua Phần mềm Bản quyền, bạn hãy liên hệ mình qua Zalo tại đây.