Links

Cài đặt cho Zalo Web

ZaDark cho Zalo Web trên Google Chrome, Safari, Opera, Microsoft Edge và Firefox

ZaDark for Chrome

ZaDark for Safari

Bạn tạm thời không thể sử dụng ZaDark for Safari do chúng tôi không đủ kinh phí duy trì tài khoản Apple Developer Program để xuất bản ZaDark for Safari lên Mac App Store.
Nếu bạn yêu thích ZaDark, bạn có thể Ủng hộ ZaDark (Donate) cho chúng tôi tại đây.
ZaDark for Safari được bán trên Mac App Store với giá 69.000₫ để tác giả có kinh phí duy trì tài khoản Apple Developer Program ($99) hàng năm (đã hết hạn từ 14/10/2022).

ZaDark for Opera

ZaDark for Edge

ZaDark for Firefox