Links

ZaDark for macOS

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ZaDark for macOS

Hướng dẫn cài đặt ZaDark

Bước 1. Tắt ứng dụng Zalo trước khi cài Dark Mode.
Bước 2. Mở Finder > Applications > Utilities > Terminal.
Nếu bạn dùng macOS Ventura (Version 13.0) trở lên, hãy xem Hướng dẫn cấp quyền Quản lý ứng dụng (App Management) trước khi thực hiện Bước 3.
Bước 3. Xem Video Hướng dẫn chạy ZaDark for macOS với quyền Root.
Hướng dẫn dành cho những bạn không xem Video :
  • Cách 1 : Nhập sudo [khoảng cách] > Kéo thả File cài đặt ZaDark-macOS-xxx vào Terminal (xxx là tên phiên bản) > [Enter]
  • Cách 2 : Nhập sudo /ThuMucFileCaiDat/ZaDark-macOS-xxx vào Terminal > [Enter]
Bước 4. Đọc kĩ phần LUU Y QUAN TRONG (Lưu ý quan trọng) > [Enter].
Bước 5. Chọn chức năng bạn muốn thực hiện :
  • Nhập 1 [Enter] nếu bạn muốn Kích hoạt Dark Mode
  • Nhập 2 [Enter] nếu bạn muốn Khôi phục Zalo PC gốc
Bước 6. Mở lại Zalo để trải nghiệm Dark Mode.
Bạn có thể tuỳ chỉnh ZaDark ngay trên Zalo kể từ ZaDark for macOS v7.0.

Chạy ZaDark với quyền Root

Bạn hãy xem nội dung ở Bước 2 (bên trên).

Các lỗi thường gặp trên macOS

Không thể cài đặt ZaDark trên macOS Ventura

Thông báo lỗi

Xay ra loi : EPERM: operation not permitted, mkdir '/Applications/Zalo.app/Contents/Resources/app'

Nguyên nhân

Do macOS Ventura yêu cầu cấp quyền Quản lý ứng dụng (App Management) để có thể thay đổi ứng dụng Zalo.

Cách khắc phục lỗi

Xem Video Hướng dẫn cấp quyền Quản lý ứng dụng trên macOS Ventura.
Xem Video Hướng dẫn cài ZaDark trên macOS Ventura.