Links

ZaDark for macOS

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ZaDark for macOS
Hướng dẫn này dành cho phiên bản ZaDark for macOS ≤ v4.x (sẽ xoá trong tuần tới).
Trong khi đợi chúng tôi cập nhật hướng dẫn cho phiên bản ≥ v5.x, bạn có thể tham khảo hướng dẫn nhanh bên dưới.
Hướng dẫn nhanh cho phiên bản ZaDark for macOS ≥ v5.x

Hướng dẫn cài đặt ZaDark

Giải nén ZaDark

 • Mở tập tin ZaDark-macOS-[Phiên bản].pkg
 • Chọn Continue > Install > Nhập mật khẩu máy tính > Install Software > Close
Ảnh GIF hướng dẫn giải nén ZaDark
Mặc định ZaDark sẽ được giải nén vào đường dẫn /Applications/ZaDark (Mở Finder > Chọn Applications ở bên trái).
Nếu bạn dùng macOS Ventura (Version 13.0) trở lên, hãy xem Hướng dẫn cấp quyền Quản lý ứng dụng (App Management).

Chạy ZaDark với quyền Root

 • Mở Finder > Applications > Utilities > Terminal
 • Nhập sudo /Applications/ZaDark [Enter] > Nhập mật khẩu máy tính [Enter]
Ảnh GIF hướng dẫn mở Terminal.
Ảnh GIF hướng dẫn mở ZaDark với quyền Root.

Sử dụng ZaDark

Đọc kĩ phần LUU Y QUAN TRONG (Lưu ý quan trọng).
Tắt ứng dụng Zalo trước khi cài Dark Mode.
Ảnh GIF hướng dẫn Tắt ứng dụng Zalo.
Chọn chức năng bạn muốn thực hiện.
Ở bước này, nếu bạn đang sử dụng phiên bản ZaDark for macOS ≥ v5.x, hãy xem Hướng dẫn nhanh ở đầu bài viết.
Danh sách chức năng.
 1. 1.
  Cài đặt Dark default (Màu đen đậm) → Xem hướng dẫn
 2. 2.
  Cài đặt Dark dimmed (Màu đen nhạt) → Xem hướng dẫn
 3. 3.
  Cài đặt Dark auto (Giao diện Zalo thay đổi theo Hệ điều hành) → Xem hướng dẫn
 4. 4.
  Khôi phục về giao diện Zalo gốc → Xem hướng dẫn
Giao diện Dark default (Đen đậm) được loại bỏ kể từ ZaDark for macOS v5.x.
Giao diện Tối ở ZaDark PC v5.x chính là Dark dimmed (Đen nhạt) ở phiên bản trước.
Xem 2 ảnh bên dưới để phân biệt Dark defaultDark dimmed.
Dark default.
Dark dimmed.

Hướng dẫn cài đặt Dark default

Xem ảnh GIF hướng dẫn cài đặt Dark default.
Ảnh GIF hướng dẫn cài đặt Dark default.
Mở lại Zalo để trải nghiệm Dark Mode.

Hướng dẫn cài đặt Dark dimmed

Xem ảnh GIF hướng dẫn cài đặt Dark dimmed.
Ảnh GIF hướng dẫn cài đặt Dark dimmed.
Mở lại Zalo để trải nghiệm Dark Mode.

Hướng dẫn cài đặt Dark auto

Xem ảnh GIF hướng dẫn cài đặt Dark auto.
Ảnh GIF hướng dẫn cài đặt Dark auto.
Mở lại Zalo để trải nghiệm Dark Mode.

Hướng dẫn khôi phục về giao diện Zalo gốc

Xem ảnh GIF hướng dẫn khôi phục về giao diện Zalo gốc.
Ảnh GIF hướng dẫn khôi phục về giao diện Zalo gốc.
Mở lại Zalo để sử dụng giao diện Zalo gốc.

Các lỗi thường gặp trên macOS

Không thể cài đặt ZaDark trên macOS Ventura

Thông báo lỗi

Xay ra loi : EPERM: operation not permitted, mkdir '/Applications/Zalo.app/Contents/Resources/app'

Nguyên nhân

Do macOS Ventura yêu cầu cấp quyền Quản lý ứng dụng (App Management) để có thể thay đổi ứng dụng Zalo.

Cách khắc phục lỗi

Video Hướng dẫn cấp quyền Quản lý ứng dụng trên macOS Ventura.
Hướng dẫn cài ZaDark trên macOS Ventura.