Links

ZaDark for macOS

Kích hoạt Dark Mode (Chế độ tối) cho Zalo PC trên macOS.

Hướng dẫn cài đặt ZaDark

Bước 1. Nhấn vào đây để tải xuống
Bước 2. Xem Video hướng dẫn
Bạn cần cài lại ZaDark sau khi Zalo PC cập nhật phiên bản. Chúng tôi đang lên kế hoạch khắc phục bất tiện này.
Hãy nâng cấp Zalo PC và ZaDark lên phiên mới để có trải nghiệm tốt nhất.

Các lỗi thường gặp

EACCES: permission denied ...

Một vài trường hợp ZaDark cần quyền cấp cao hơn để đọc/ghi mã nguồn Zalo.
Cách khắc phục lỗi:
 1. 1.
  Mở Finder > Applications > Utilities > Terminal
 2. 2.
  Nhập lệnh: sudo /Applications/ZaDark
 3. 3.
  Nhấn phím [Enter] và tiếp tục sử dụng ...

EPERM: operation not permitted ...

macOS Ventura yêu cầu cấp quyền Quản lý ứng dụng (App Management) để có thể thay đổi mã nguồn ứng dụng Zalo.
Cách khắc phục lỗi:
 1. 1.
  Xem Video Hướng cấp quyền Quản lý ứng dụng (App Management) cho Terminal
 2. 2.
  Chạy lại ZaDark: Mở Finder > Applications > ZaDark

... khong co tap tin "app.asar"

Lỗi xảy ra khi bạn từng cài ZaDark trước đó nhưng không thành công.
Cách khắc phục lỗi:
 • Cách 1 (khuyến nghị):
  1. 1.
   Chạy ZaDark: Mở Finder > Applications > ZaDark
  2. 2.
   Chọn "Go cai dat ZaDark"
  3. 3.
   Chạy lại ZaDark: Mở Finder > Applications > ZaDark
 • Cách 2:
  1. 1.
   Cài đặt lại Zalo PC tại đây (KHÔNG GỠ ZALO PC vì dữ liệu có thể bị mất)
  2. 2.
   Chạy lại ZaDark: Mở Finder > Applications > ZaDark

"Zalo" will damage your computer. You should move it to the Trash.

Hình minh hoạ từ Website Apple Support
Lỗi xảy ra khi bạn cài ZaDark mà chưa mở Zalo PC sau khi tải Zalo từ Website https://zalo.me/pc.
Cách khắc phục lỗi:
 1. 1.
  Cài đặt lại Zalo PC tại đây (KHÔNG GỠ ZALO PC vì dữ liệu có thể bị mất)
 2. 2.
  Chạy Zalo PC: Chọn "Open" để chấp nhận mở ứng dụng được tải từ Internet (Hình minh hoạ bên dưới)
Hình minh hoạ từ Website Apple Support
 1. 3.
  Chạy lại ZaDark: Mở Finder > Applications > ZaDark hoặc Xem hướng dẫn
Nhấn vào đây để liên hệ với chúng tôi nếu bạn vẫn không khắc phục được lỗi.