Links

ZaDark for macOS

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ZaDark for macOS
Hãy nâng cấp Zalo PC và ZaDark lên phiên mới để có trải nghiệm tốt nhất.
Hãy cài đặt lại ZaDark sau khi cập nhật Zalo PC.

Hướng dẫn cài đặt ZaDark

Bước 1. Nhấn vào đây để tải xuống ZaDark.
Bước 2. Xem Video hướng dẫn.

Các lỗi thường gặp

EACCES: permission denied ...

Một vài trường hợp ZaDark cần quyền cấp cao hơn để đọc/ghi mã nguồn Zalo.
Cách khắc phục lỗi :
  • Mở Finder > Applications > Utilities > Terminal
  • Nhập lệnh : sudo /Applications/ZaDark
  • Nhấn phím [Enter] và tiếp tục sử dụng ...

EPERM: operation not permitted ...

macOS Ventura yêu cầu cấp quyền Quản lý ứng dụng (App Management) để có thể thay đổi mã nguồn ứng dụng Zalo.
Cách khắc phục lỗi :
  • Xem Video Hướng cấp quyền Quản lý ứng dụng (App Management) cho Terminal
  • Chạy lại ZaDark : Mở Finder > Applications > ZaDark
Nhấn vào đây để liên hệ với chúng tôi nếu bạn vẫn không khắc phục được lỗi.