Links

ZaDark for Windows

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ZaDark for Windows

Hướng dẫn cài đặt ZaDark

Bước 1. Tắt ứng dụng Zalo trước khi cài Dark Mode.
Bước 2. Xem ảnh GIF hướng dẫn chạy ZaDark for Windows.
Bước 3. Đọc kĩ phần LUU Y QUAN TRONG (Lưu ý quan trọng) > [Enter].
Bước 4. Chọn chức năng bạn muốn thực hiện :
  • Nhập 1 [Enter] nếu bạn muốn Kích hoạt Dark Mode
  • Nhập 2 [Enter] nếu bạn muốn Khôi phục Zalo PC gốc
Để thực hiện lại các chức năng, bạn thực hiện lại Bước 2.
Bước 5. Mở lại Zalo để trải nghiệm Dark Mode.
Bạn có thể tuỳ chỉnh ZaDark ngay trên Zalo kể từ ZaDark for Windows v7.0.