Links

ZaDark for Windows

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ZaDark for Windows
Hướng dẫn này dành cho phiên bản ZaDark for Windows ≤ v4.x (sẽ xoá trong tuần tới).
Trong khi đợi chúng tôi cập nhật hướng dẫn cho phiên bản ≥ v5.x, bạn có thể tham khảo hướng dẫn nhanh bên dưới.
Hướng dẫn nhanh cho phiên bản ZaDark for Windows ≥ v5.x

Hướng dẫn mở ZaDark

Xem ảnh GIF hướng dẫn mở chương trình ZaDark for Windows.
Ảnh GIF hướng dẫn mở chương trình ZaDark for Windows.
Để thực hiện lại các chức năng, bạn mở lại file ZaDark-Windows-[VERSION].exe
Đọc kĩ phần LUU Y QUAN TRONG (Lưu ý quan trọng).
Tắt ứng dụng Zalo trước khi cài Dark Mode.
Ảnh GIF hướng dẫn Tắt ứng dụng Zalo
Chọn chức năng bạn muốn thực hiện.
Ở bước này, nếu bạn đang sử dụng phiên bản ZaDark for Windows ≥ v5.x, hãy xem Hướng dẫn nhanh ở đầu bài viết.
Danh sách chức năng.
 1. 1.
  Cài đặt Dark default (Màu đen đậm) → Xem hướng dẫn
 2. 2.
  Cài đặt Dark dimmed (Màu đen nhạt) → Xem hướng dẫn
 3. 3.
  Cài đặt Dark auto (Giao diện Zalo thay đổi theo Hệ điều hành) → Xem hướng dẫn
 4. 4.
  Khôi phục về giao diện Zalo gốc → Xem hướng dẫn
Giao diện Dark default (Đen đậm) được loại bỏ kể từ ZaDark for Windows v5.x.
Giao diện Tối ở ZaDark PC v5.x chính là Dark dimmed (Đen nhạt) ở phiên bản trước.
Xem 2 ảnh bên dưới để phân biệt Dark defaultDark dimmed.
Dark default.
Dark dimmed.

Hướng dẫn cài đặt Dark default

Xem ảnh GIF hướng dẫn cài đặt Dark default.
Ảnh GIF hướng dẫn cài đặt Dark default.
Mở lại Zalo để trải nghiệm Dark Mode.

Hướng dẫn cài đặt Dark dimmed

Xem ảnh GIF hướng dẫn cài đặt Dark dimmed.
Ảnh GIF hướng dẫn cài đặt Dark dimmed.
Mở lại Zalo để trải nghiệm Dark Mode.

Hướng dẫn cài đặt Dark auto

Xem ảnh GIF hướng dẫn cài đặt Dark auto.
Ảnh GIF hướng dẫn cài đặt Dark auto.
Mở lại Zalo để trải nghiệm Dark Mode.

Hướng dẫn khôi phục về giao diện Zalo gốc

Xem ảnh GIF hướng dẫn khôi phục về giao diện Zalo gốc.
Ảnh GIF hướng dẫn khôi phục về giao diện Zalo gốc.
Mở lại Zalo để sử dụng giao diện Zalo gốc.