Links

ZaDark for Windows

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ZaDark for Windows
Hãy nâng cấp Zalo PC và ZaDark lên phiên mới để có trải nghiệm tốt nhất.
Hãy cài đặt lại ZaDark sau khi cập nhật Zalo PC.

Hướng dẫn cài đặt ZaDark

Bước 1. Nhấn vào đây để tải xuống ZaDark.
Bước 2. Xem Video hướng dẫn.

Các lỗi thường gặp

EBUSY: resource busy or locked ...

Lỗi xảy ra khi bạn chưa tắt Zalo PC trước khi cài đặt ZaDark.
Cách khắc phục lỗi :
  • Tắt Zalo PC (Xem ảnh GIF bên dưới)
  • Chờ biểu tượng Zalo biến mất
  • Chạy lại ZaDark
Nhấn vào đây để liên hệ với chúng tôi nếu bạn vẫn không khắc phục được lỗi.