Links

ZaDark for Safari

Kích hoạt Dark Mode (Chế độ tối) cho Zalo Web.
Nhấn vào đây để cài đặt. Thanh toán 1 lần ₫99.000 và sử dụng trọn đời.

Các lỗi thường gặp trên Safari