Links
🔤

Phông chữ từ Google Fonts

Hướng dẫn cài đặt phông chữ từ Google Fonts cho Zalo PC và Web.
Bước 1. Bạn truy cập https://fonts.google.com
Bước 2. Tìm kiếm & sao chép tên phông chữ bạn thích tại Google Fonts
Bước 3. Mở cài đặt ZaDark (Menu bên trái), dán tên phông chữ vào ô Phông chữ từ Google (BETA)
Bỏ trống ô nhập tên phông chữ nếu bạn muốn dùng phông chữ mặc định của Zalo.
Bước 4. Nhấn phím Enter để áp dụng