Links
💎

Giới thiệu ZaDark

ZaDark là tiện ích giúp kích hoạt Dark Mode cho Zalo PC và Web.
Video Giới thiệu ZaDark
  • ZaDark là sản phẩm của Quaric
  • ZaDark không phải là sản phẩm từ Zalo Group
  • ZaDark chưa bao giờ thu thập và sẽ không bao giờ thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân nào như lịch sử duyệt web, mật khẩu,...
ZaDark from Quaric

Điểm nổi bật

  • Màu sắc đẹp, độ tương phản tốt
  • Tuỳ chỉnh giao diện trực tiếp trên Zalo : Sáng, Tối hoặc Theo hệ thống
  • Tuỳ chỉnh phông chữ
  • Ẩn trạng thái trên Zalo Web : Đang soạn tin nhắn, Đã nhận và Đã xem tin nhắn
  • Đa nền tảng : Windows, macOS, Chrome, Safari, Opera, Edge và Firefox
Tính năng Ẩn trạng thái chỉ có mặt trên Chrome, Safari, Opera và Edge.
Thống kê lượt tải xuống ZaDark trên các nền tảng

Các kênh chính thức

DMCA.com Protection Status