Links
💎

Giới thiệu ZaDark

ZaDark là tiện ích giúp kích hoạt Dark Mode cho Zalo PC và Web.
Video Giới thiệu ZaDark
  • ZaDark là sản phẩm từ Quaric, không phải sản phẩm từ Zalo Group
  • ZaDark không thay đổi bất cứ dữ liệu nào liên quan tài khoản Zalo của bạn
  • ZaDark chưa bao giờ thu thập và sẽ không bao giờ thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân nào như lịch sử duyệt web, mật khẩu,...
ZaDark from Quaric

Điểm nổi bật

  • Màu sắc đẹp, độ tương phản tốt
  • Tuỳ chỉnh giao diện trực tiếp trên Zalo : Sáng, Tối hoặc Theo hệ thống
  • Tuỳ chỉnh phông chữ, cỡ chữ
  • Chống nhìn trộm tin nhắn
  • Ẩn trạng thái : Đang soạn tin (Typing), Đã nhận (Received) và Đã xem (Seen)
  • Đa nền tảng : Windows, macOS, Chrome, Safari, Opera, Edge và Firefox
Thống kê lượt tải xuống ZaDark trên các nền tảng

Các kênh chính thức

DMCA.com Protection Status