Links

Giới thiệu ZaDark

ZaDark là tiện ích giúp kích hoạt Dark Mode (Chế độ tối) cho Zalo PC và Web. ZaDark có mặt trên Windows, macOS, Chrome, Safari, Edge, Opera và Firefox.
Video Giới thiệu ZaDark
  • ZaDark là sản phẩm từ Quaric, không phải sản phẩm từ Zalo Group
  • ZaDark không thay đổi bất cứ dữ liệu nào liên quan tài khoản Zalo của bạn
  • ZaDark chưa bao giờ thu thập và sẽ không bao giờ thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân nào như lịch sử duyệt web, mật khẩu,...
ZaDark from Quaric

Điểm nổi bật

  • Màu sắc đẹp, độ tương phản tốt
  • Tuỳ chỉnh giao diện trực tiếp trên Zalo: Sáng, Tối hoặc Theo hệ thống
  • Tuỳ chỉnh phông chữ, cỡ chữ
  • Chống nhìn trộm tin nhắn
  • Ẩn trạng thái: Đang soạn tin (Typing), Đã nhận (Received) và Đã xem (Seen)
  • Đa nền tảng: Windows, macOS, Chrome, Safari, Edge, Opera và Firefox
Bạn cần cài lại ZaDark sau khi Zalo PC cập nhật phiên bản. Chúng tôi đang lên kế hoạch khắc phục bất tiện này.
Hãy nâng cấp Zalo PC và ZaDark lên phiên mới để có trải nghiệm tốt nhất.
Thống kê lượt tải xuống ZaDark trên các nền tảng.

Các kênh chính thức

DMCA.com Protection Status