Links

Cài đặt cho Zalo PC

ZaDark cho Zalo PC trên Windows và macOS
Hãy nâng cấp Zalo PC và ZaDark lên phiên mới để có trải nghiệm tốt nhất.
Hãy cài đặt lại ZaDark sau khi cập nhật Zalo PC.

ZaDark for Windows

ZaDark hỗ trợ Windows 10 trở lên.

ZaDark for macOS

ZaDark hỗ trợ macOS 10.14 (macOS Mojave) trở lên.

Hướng dẫn lựa chọn phiên bản

Bảng hướng dẫn lựa chọn phiên bản ZaDark PC phù hợp với phiên bản Zalo PC :
Phiên bản Zalo PC
Phiên bản ZaDark PC
≥ v22.11.1
≥ v6.x
≥ v22.9.1
≥ v5.x
< v22.9.1
≤ v4.x
Cách xem phiên bản Zalo PC : Chọn Cài đặt (góc trái dưới) > Giới thiệu > Thông tin phiên bản.